DPS Jedlina - tlo
Widok standardowy Widok dla słabowidzących Czcionka standardowa Czcionka średnia Czcionka duża Drukuj

O domu

miniatura-Informacje ogólne

Informacje ogólneDom  Pomocy  Społecznej  „Jedlina” w Mieni - jest jednostką organiza-

cyjną  powiatu  mińskiego o zasięgu  ponadlokalnym, przeznaczony jest dla

osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet i mężczyzn).


     Głównym zadaniem  DPS „Jedlina”  jest zaspokajanie potrzeb bytowych,

zdrowotnych i  społecznych mieszkańców, którzy z racji niepełnosprawności

i trudnej  sytuacji nie  są w stanie zaspokoić swoich  podstawowych potrzeb

życiowych, warunkujących ich egzystencję na poziomie godnym człowieka.

 


     Celem, do którego  dąży placówka jest  zapewnienie mieszkańcom życia

jak najbardziej  zbliżonego do  warunków domowych  poprzez  zapewnienie

posiadania własnej  przestrzeni życiowej, umożliwienie  dokonywania samo-

dzielnych  wyborów i decydowania  według  swoich  upodobań i preferencji,

aktywny  tryb  życia  dostosowany  do  możliwości  mieszkańca  ( udział  w

wycieczkach,  turnusach,  imprezach  kulturalno – oświatowych, itp.), udział

w praktykach  religijnych  zgodnie  z wyznaniem  mieszkańca.


 

     Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” znajduje się na terenie gminy Cegłów w odległości 12 km od Mińska Mazowieckiego. Położony jest w pięknym, 70 hektarowym kompleksie leśnym, którego część jest rezerwatem przyrody „Jedlina”. Znajdują się w nim stare, ponad 100 letnie jodły, dęby, sosny, buki itp. oraz jedyne w swoim rodzaju uroczyska. Walory mikroklimatyczne i krajobrazowe terenów leśnych znajdujących się wokół Domu Pomocy Społecznej stwarzają szczególnie dobre warunki do prowadzenia działań rehabilitacyjnych oraz przebywania w placówce.

       Bazę mieszkalną DPS stanowią trzy budynki: budynek główny – najstarszy wybudowany w 1925 r. oraz dwa budynki oddane do użytku w 1995 i 1996r.

     

   Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 1.04.2023r. wynosi 5 692 zł. Zarządzenie Starosty Mińskiego nr 14/23 z dnia 13 marca 2023r. (Dz Urz. Woj. Maz. z dnia 17 marca 2023r. poz. 3449).


 

Created by Arisco - logo
Copyright © 2020 DPS Jedlina. Wszelkie prawa zastrzeżone