DPS Jedlina - tlo
Widok standardowy Widok dla słabowidzących Czcionka standardowa Czcionka średnia Czcionka duża Drukuj

Historia Domu

Historia DPS "Jedlina"

 Budynek Główny Domu Pomocy Społecznej został zbudowany w 1924 r. przez tramwajarzy warszawskich, jako obiekt terenowy dla Gimnazjum Miejskiego im Górskiego w Warszawie. Młodzież tego Gimnazjum wraz z nauczycielami przyjeżdżała tu na zajęcia terenowe. 

 

LATA

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1924Warszawscy tramwajarze wznoszą budynek w Mieni jako obiekt terenowy dla Gimnazjum Miejskiego im Górskiego w Warszawie. Młodzież tego Gimnazjum wraz z nauczycielami przyjeżdża tu co roku na zajęcia terenowe. (Obecny budynek Główny) 
Lata 50Obiekt przejmuje Kuratorium Oświaty w Warszawie i organizuje w nim Dom Wczasów Dziecięcych dla dzieci od 3-6 lat 
1.01.1953Powstaje Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze (wraz z cztero-oddziałową Szkołą Podstawową) podległe Ministerstwu Zdrowia. Przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 7-10 lat. 
1967 r.Powstaje Państwowy Dom Pomocy Specjalnej dla dzieci Głęboko Niedorozwiniętych, pod zarządem Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
18.06.1968r.Zarządzeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Nr 142/899/68) następuje włączenie do struktury Państwowego Domu Pomocy Specjalnej dla przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego w Mieni (obecnie DPS Świętego Józefa w Mieni)  
01.07. 1974r.Wyodrębnienie z PDPS dla Dorosłych w Mieni Oddziału dla Dzieci Głęboko Niedorozwiniętych i utworzenie „Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Niedorozwiniętych”.  (Zarządzenie Nr 57/74 Wojewody Warszawskiego z dnia 04.07.1974r.)
01.01.1985r.Zmiana nazwy na „Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Upośledzonych Umysłowo Mężczyzn  (Zarządzenie Wojewody Siedleckiego Nr 51 z dnia 19.09.1984r.) 
01.10.1991r.Zmiana nazwy na „Państwowy Dom Pomocy Społecznej” w Mieni (Zarządzenie Wojewody Siedleckiego Nr 62/91) 
1993 – 1997rRozbudowa DPS (dobudowanie dwóch pawilonów mieszkalnych łącznie na ok. 60 miejsc oraz modernizacja istniejącego od 70 lat Budynku Głównego. Powstaje 30 pokoi . 
23.01.2001Zmiana nazwy na „Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni

 W okresie ponad  40 letniej działalności Domem zarządzały następujące osoby:

  1.    Barbara Augustyn (do – 1990r.)
  2.    Ryszard Ptak . (1991 - 1992)
  3.    Grzegorz Chabiera (1993 - 1998 )
  4.    Grzegorz Sosnowski (1998  - 1999 )
  5.    Urszula Majak-Witkowska (1999r.-2002r.)
  6.    Witold Chojnacki (2002r. – 2003r.)
  7.    Sylwester Podniesiński ( 2003 r. - 2020 r.)
  8.    Witold Chojnacki (od 2020r. )
 

Created by Arisco - logo
Copyright © 2020 DPS Jedlina. Wszelkie prawa zastrzeżone