DPS Jedlina - tlo
Widok standardowy Widok dla słabowidzących Czcionka standardowa Czcionka średnia Czcionka duża Drukuj

Informacje

Informacje

 

JAK ZAMIESZKAĆ W DPS "JEDLINA"

1. Prośbę o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej "JEDLINA" w Mieni składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel prawny w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

2. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w ciągu dwóch tygodni jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy.

3. Decyzję o wydaniu skierowania i odpłatności za pobyt w DPS, względnie decyzję odmowną, wydaje kierownik ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

4. W przypadku odmowy wydania skierowania przysługuje prawo złożenia odwołania.

5. Po wydaniu przez kierownika ośrodka pomocy społecznej decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej "JEDLINA", dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim wydaje decyzję kierującą do placówki.

6. Po wydaniu decyzji kierującej do Domu, termin zamieszkania w placówce ustala się z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Mieni.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

1. Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą:- mieszkaniec - do wysokości 70% swojego dochodu.- małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej.- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.

2. Mieszkaniec wnosi opłatę do kasy Domu lub na jego rachunek bankowy.

3. Mieszkaniec, a także inna osoba obowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu, jeżeli mieszkaniec przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności - np. wyjazd do domu rodzinnego.
Okres nieobecności, za który nie wnosi się opłat nie może przekroczyć 21 dni w roku kalendarzowym.


Najnowsze ogłoszenia:

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

BIP


Licznik odwiedzin: 1158022

Created by ARISCO
Copyright © 2020 DPS Jedlina. Wszelkie prawa zastrzeżone